Popularni postovi

četvrtak

Osnovno o gledanju u karte


Gledanja u karte:dodatak:
Osnovno proricanje sudbine se vrši tradicionalno sa Tarot-kartama.Ipak,u XIX i XX Veku,najpoznatiji proroci su razradili sisteme sa standardnim špilovima karata,od 52,36,32 karte.
Postoje 4 osnovna oblika Tarot-špilova,a ostale se vode kao njihove podvrste.

1) Marseljski Tarot.To su karte,koje čuvaju tradiciju,prvih poznatih savremenih Tarot-karata iz XIV-og Veka.Postoje i nekoliko originalnih špilova iz tog vremena,koji su danas muzejski eksponati.Oslikane su samo 22 karte „Starijeg Arkana“.Karte „Mlađeg Arkana“ imaju na sebi samo brojčanu,ili slovnu oznaku(figure) i znak.Naziv karata „Starijeg Arkana“ je zadržan takođe još iz XIV-og Veka.
2) Egipatski Taro. (Ciganjski Taro) Francuski prorok Etejli (XIV Vek) je prvi napravio detaljnu studiju o sistemu proricanja sudbine Tarot-kartama.Karte,koje je koristio on,jako se razlikuju od izvornih Tarot-karata,ali su postale popularne u celom Svetu.Za razliku od Marseljskih-Taro karata,ovde su oslikane i Figure na kartama „Mlađeg Arkana“.
3) Opšti Taro.Artur Edvard Vejt je u Engleskoj 1910-e godine,izdao knjigu „Ključ Tarota“,koja je postala osnova,za savremene sisteme proricanja sudbine.Pri tome,on interpretira svoj oblik karata,gde su po prvi put oslikane sve karte. „Proste“ karte Mlađeg Arkana su oslikane tako,da simbolizuju značenje karte,naravno,u okviru njegovog Sistema Gatanja.Danas su ove karte u Svetu najrasprostranjenije,kao uostalom i sam „Sistem Gatanja Vejta“.
4) Igraći Taro.Igraće Tarot-karte se prvenstveno koriste za igru.One se još nazivaju i „Venecijanske Tarot-karte“.Karte „Starijeg Arkana“ se prosto nazivaju „Taroci“.


Karakteristični Taroci imaju i svoja zasebna imena:Tarot bez brojčane oznake se naziva „Skiz“, Tarok XXI se naziva „Mond“,Tarok I je „Pagat“,Tarok II „Uhu“,Tarok III „Pelikan“.Znaci na kartama „Mlađeg Arkana“ su kao na „Talijankama“,tačnije,Talijanski-špilovi su zadržali boje od Tarot-karata.

Postoje i Austrijske Tarot-karte,gde se zn
aci na kartama „Mlađeg Arkana“ transformišu u tref,pik,karo i herc.Tako da možete izabrati karte i vrstu gledanja u karte.


tags:gatanje ,astrologija,proricanje sudbine,gledanje u grah,u dlan,karte,šoljicu,kašike,razne magije,...

Gledanje u karte

GLEDANJE U KARTE 

Gledanje u karte i gatanje kartama mnogi izvode veoma uspješno.Za to je potrebno osim znanja što koji znak na kartama znači kao i značenje brojeva,i znati dobro govoriti to jest imati dara za govor .
Što više govorite to bolje prima onaj ko sluša i prihvata klimajući glavom ili govoreći "DA,DA" i tako olakšava posao onome ko gata ili gleda u karte.
Ovo se piše jer ima dosta prevaranata,po meni bolje je pustiti da vam ona ciganka sa ulice kaže nešto u dlan za neku malu paru, već davati velike novce za nešto što vam zasigurno niko ne može reči da je sto posto tačno i garantovati za ono što vam je rekao.
Znam da ima mnogo onih koji to dobro rade i pogode što šta,a ima i onih koji imaju saradnike te tako pogađaju itd itd.

tags:gatanje ,astrologija,proricanje sudbine,