Popularni postovi

Gatanje i gledanje i grahGATANJE I GLEDANJE U GRAH


Danas kao i nekad ima osoba koje gledaju u grah i kao  otkrivaju nečiju sudbinu.Tako sam slušala nekad davno kad  su se djevojke sastajale i jedna drugoj ogledale-gatale,jer svako je znao po nešto od toga.Kad nekoj ispadne dobar grah daju se tri graška osobi kojoj se ogleda i ta osoba izađe napolje da čuje šta će neko da kaže.


To je bio neki znak u vezi te želje.Kad bi neka od djevojaka pomislila želju na momka "da li je suđeni ili ne",kad završi s ogledanjem baca jedan po jedan grah u peć i govori;"grah grahće ,bah bahće, sikira u vrata, moj dragi na vrata ".Ako se taj momak pojavi u toku tri sata ili tri dana to bi značilo da je on suđeni.

Koliko je to istinito ne znam.Pa ko hoće može probati ,jer danas  svijet ide babama gatarama više već ikad...

tag:gatanje ,astrologija,proricanje sudbine,gledanje u grah,u dlan,karte,šoljicu,kašike,razne magije,...