Popularni postovi

Gledanje u grah

Gledanje u grah je popularno gatanje ali se malo koristi na javnim mjestima kao što su to karte.Mnogi bi vam rekli da je bolje gledanje u grah koje je sigurnije ali ko gleda u grah,gdje su ti ljudi,znate li vi nekoga ko gleda u grah?


gledanje u grah  III


gledanje u grah  II


gledanje u grah I


TAGS:gatanje,gledanje u grah,gatanje,gledanje u grah,proricanje sudbine